O psychoterapii

Ťažkosti v živote sa nevyhýbajú nikomu z nás

Ťažkosti v živote, nové záťažové situácie, psychické problémy a choroby  nie sú ničím neobvyklým, nevyhýbajú sa nikomu z nás.  V určitých situáciách ich môže človek prežívať ťažšie a môže dochádzať k chorobným zmenám v pocitoch, myslení, správaní,  k narušeniu výkonu a medziľudských vzťahov.   Človek, trpiaci psychickým ochorením, či náročnou životnou situáciou sa môže cítiť zneistený, nešťastný, alebo vystrašený neznámymi  emóciami alebo myšlienkami. Nevie pre ne nájsť vysvetlenie, nerozumie odkiaľ sa zobrali, nevie si s nimi sám dať rady.

 

 

Psychoterapia je jednou z možností

Možnosti ako sa vyrovnať so záťažovou situáciou, či zmeneným psychickým stavom sú rôzne. Niekto nájde pomoc v stretávaní sa s priateľmi, rodinou. Niekto si vyberie únik do práce. Niekto inklinuje skôr k alternatívnym prístupom. Iný hľadá riešenie v alkohole alebo drogách, ktoré prinášajú dočasnú úľavu. Psychoterapia je jednou z možností, ktorou sa psychické problémy a choroby môžu liečiť.

 

Kedy je vhodná psychoterapia

Psychoterapia je proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa pacient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu. Môže byť alternatívou voči liekom, ale aj vhodným  podporným prostriedkom pri farmakoterapii. Psychoterapia je účinnou a často odporučovanou metódou liečby pri ľahkých a stredne ťažkých prípadoch emočných či duševných porúch. U ťažších prípadov sa psychoterapia používa v kombinácii s medikáciou. Výskumy ukazujú, že pomocou psychoterapie dôjde ku zlepšeniu stavu u väčšiny pacientov. Vďaka psychoterapii môže človek začať lepšie fungovať a lepšie sa cítiť.

 

 

Psychoterapia je tiež o sebapoznaní

Psychoterapia je tiež o sebapoznaní, spoznávaní seba samého, o uvedomovaní si svojich problémov a ich príčin, o možnosti sa na seba pozrieť z iného uhla pohľadu. Psychoterapia ponúka aj možnosť ísť hlbšie do vzťahu s druhým človekom, čo samo o sebe je podporujúce a liečivé. Priestor psychoterapie umožňuje bezpečne skúšať iné spôsoby ako nadväzovať a rozvíjať svoje vzťahy.

Psychoterapia j​e nábožensky, svetonázorovo a politicky neutrálna. Kladie dôraz na slobodnú voľbu a osobnú zodpovednosť, podporuje autonómiu klienta.