VEJTUSAN

Starostlivosť o duševné zdravie
Vejtusan je súkromné zdravotnícke zariadenie. Ponúkame psychoterapeutické, poradenské a konzultačné služby. Naše ambulantné služby klinickej psychológie a psychoterapie sú oficiálnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s povolením od Bratislavského samosprávneho kraja. Nemáme zmluvy so žiadnou zdravotnou poisťovňou. 

To, že ste sa tu ocitli, je signál, že možno hľadáte pomoc pri riešení svojich ťažkostí  alebo máte obdobie, kedy sa potrebujete zorientovať v sebe samých.

Radi Vás budeme sprevádzať na Vašej ceste, nech už je dôvod akýkoľvek.

psychoterapia-priestor

Psychoterapia

Psychoterapia predstavuje, z odborného hľadiska, liečebnú metódu, ktorá využíva psychologické prostriedky na ovplyvňovanie duševných porúch a problémov. Cieľom je zbavenie psychických ťažkostí človeka, prípadne mu pomôcť tieto ťažkosti lepšie zvládať a tak zmierniť ich následky. V psychoterapii sú využívané rôzne postupy, ktoré závisia od zamerania a vzdelania konkrétneho psychoterapeuta / psychoterapeutky.

Naši psychoterapeuti