Úvodné stretnutie

v trvaní 50 min:  40 €

v trvaní 75 min:  60 €​

 

Individuálna psychoterapia

v trvaní 50 min: 40 €​

 

Párová psychoterapia

v trvaní 90 min: 80 €

 

Skupinová psychoterapia

v trvaní 90 min: 15 €/osoba​​

 

Komplexná psychologická diagnostika

Posúdenie závažnosti psychickej poruchy či ochorenia, vyšetrenie štruktúry osobnosti klienta, emotivity, sociability, schopnosti vysporiadať so záťažou, vyšetrenie intelektu a kognitívnych funkcií, posúdenie podielu psychosociálnych a faktorov osobnosti v rámci diferenciálnej diagnostiky.

Cena komplexného diagnostického vyšetrenia: 150 €​

 

Parciálna psychologická diagnostika

Posúdenie stavu a úrovne stránok osobnosti klienta, úroveň psychických funkcií, vyšetrenie intelektu, štruktúry osobnosti.

Cena parciálneho diagnostického vyšetrenia: od 70 €​

 

Diagnostika osobnosti

Dynamika osobnosti, temperament, vývin, životný kontext – adaptácia, úroveň stránok osobnosti klienta, interpersonálne fungovanie.

Diagnostika osobnosti, cena: 50 €​

 

Platba

Platba prebieha v hotovosti po stretnutí alebo prevodom na účet pred stretnutím.

Číslo účtu: IBAN: SK6702000000003670400656, VÚB banka.

 

Storno

Zrušenie termínu menej ako 24 h vopred: 100% ceny.

Naše centrum nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.