Úvodné stretnutie

v trvaní 50 min:  40 €

v trvaní 75 min:  60 €​

 

Individuálna psychoterapia

v trvaní 50 min: 40 €​

 

Párová psychoterapia

v trvaní 90 min: 80 €

 

Skupinová psychoterapia

v trvaní 90 min: 15 €/osoba​​

 

Platba

Platba prebieha v hotovosti po stretnutí alebo prevodom na účet pred stretnutím.

Číslo účtu: IBAN: SK6702000000003670400656, VÚB banka.

 

Storno

Zrušenie termínu menej ako 24 h vopred: 100% ceny.

Naše centrum nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.