Náš psychoterapeutický tím

MUDr. Silvia Poláčková

 • zakladateľka a riaditeľka Vejtusan
 • lekárka a psychoterapeutka
 • “ Mám ukončený psychodynamický výcvik v koncentratívno – pohybovej psychoterapii. Mojim užším zameraním je symbolterapia. Pracujem aj ako lekárka v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Rada Vás budem sprevádzať na Vašej ceste, nech už je dôvod akýkoľvek.“

Kontakt: silvia.polackova@vejtusan.sk

Mgr. Norbert Uhnák

 • odborný garant zariadenia Vejtusan
 • klinický psychológ a psychoterapeut

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

 • klinická psychologička  a psychoterapeutka
 • „Ako psychologička a psychoterapeutka pracujem od r. 2000, pracovné skúsenosti mám okrem Slovenska aj z Českej republiky a  Belgicka. Venujem sa predovšetkým individuálnej a skupinovej psychoterapii dospelých a realizácii vzdelávania v oblasti psychoterapie. Pracujem metódou existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodu, autenticitu a zodpovednosť v živote človeka.“

Kontakt: petra.klastova.pappova@vejtusan.sk

Mgr. Barbara Bohony, PhD.

  • psychologička  a psychoterapeutka
  • „Pracujem individuálne s dospelými. Mojou domovskou metódou je koncentratívna pohybová psychoterapia – KPT, ktorá ponúka okrem rozhovoru aj zážitok – uvedomovanie si tela a pohybu. Mám praktické skúsenosti s terapiou neurotických a úzkostných porúch, depresie, vzťahových problémov, problematikou rozvodu a násilia vo vzťahoch. Špeciálne pri práci s traumou využívam metódu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zameranú na spracovanie traumatických zážitkov..“

Kontakt: barbara.bohony@vejtusan.sk

Mgr. Gabriela Vojtková

 • psychologička  a psychoterapeutka
 • „Pracujem najmä metódou katatýmne imaginatívnej psychoterapie. Je to prístup, ktorý okrem slova využíva aj možnosti imaginácie – tzv. denných snov, do ktorých sa nám v symboloch premieta naše prežívanie a vnútorné konflikty a takto pod ochranou symbolov s nimi môžeme terapeuticky pracovať. Rada používam aj prvky arteterapie. Terapeuticky pracujem s deťmi, dospievajúcimi a ich rodinnými príslušníkmi s úzkostnou, depresívnou, psychosomatickou alebo vzťahovou problematikou.“

Kontakt: gabriela.vojtkova@vejtusan.sk

Mgr. Veronika Habajová

 • psychologička  a psychoterapeutka
 • „Psychoterapiu vnímam ako vzájomný záväzok, vyžadujúci úsilie na oboch stranách, ktorý môže významne zvýšiť kvalitu života klienta. Považujem za dôležité aby v rámci terapie bola venovaná intenzívna pozornosť aj emocionálnemu a telesnému prežívaniu a nekládol sa dôraz len na slová, verbalizovanie. Ideálne podmienky k tomu ponúka koncentratívna pohybová terapia, ktorá tvorí základ mojej práce. Je to hlbinne orientovaná psychoterapeutická metóda, vhodná pre rôzne skupiny klientov. V minulosti som pracovala prevažne s deťmi, v súčasnosti sa venujem viac práci s dospelými.“

Kontakt: veronika.habajova@vejtusan.sk

Mgr. Martina Baránková, PhD.

  •  psychologička a psychoterapeutka
  • Dlhodobo sa vzdelávam v oblasti logoterapie a existenciálnej analýzy, terapeuticky pracujem primárne touto metódou. Vo svojej práci integrujem aj prístup terapie zameranej na emócie a terapie zameranej na súcit, ktoré zážitkovou formou pomáhajú sprostredkovať stretnutie so sebou a prinášajú pohľad na svoje emočné prežívanie. Pôsobím tiež na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, kde sa výskumne venujem najmä emóciám, súcitu, neverbálnemu správaniu, a tiež vzdelávaniu v oblasti psychológie.“

Kontakt: martina.barankova@vejtusan.sk

Mgr. Barbora Rosskopfová

  •  psychologička a psychoterapeutka
  • „Vo svojej práci vychádzam z princípov existenciálnej analýzy a logoterapie, v ktorej sa dlhodobo vzdelávam. Metódy existenciálnej analýzy sú mi blízke vďaka rešpektujúcemu a láskavému prístupu k človeku. Psychoterapia pre mňa predstavuje bezpečné miesto, kde terapeut sprevádza klienta na jeho ceste k naplnenému životu. Pred rodičovskou dovolenkou som pracovala s deťmi a dospievajúcimi v centre pre deti a rodiny.”

Kontakt: barbora.rosskopfova@vejtusan.sk

Mgr. Eva Krivosudská, PhD.

  •  psychologička a psychoterapeutka
  • „Mám ukončený výcvik v koncentratívnej pohybovej terapii a túto psychoterapeutickú metódu využívam aj vo svojej práci. Skúsenosti som získala počas práce s ľuďmi s rôznymi duševnými ochoreniami, mám skúsenosti s párovou terapiou, ale v prevažnej miere sa venujem individuálnej terapii dospelých a poradenskej činnosti.“

Kontakt: eva.krivosudska@vejtusan.sk